Accepted Abstracts

 1. Home
 2. Accepted Abstracts

Accepted Abstracts

Dear participants,

Congress proceedings are still being sent and accepted.

Acceptance papers have been sent for all papers in the list below. We recommend that authors who do not receive an acceptance letter look in the "Spam Folder" of their e-mail address.

Participants who do not receive a letter of admission will send an e-mail to ceocongress.info@gmail.com.

If the list is not listed below as current, it may have fallen into your mail spam if you did not receive a return within 5 business days of sending your paper. For this reason, please contact the WhatsUpp number or e-mail address on our website in cases exceeding 5 days.

WhatsUpp: +905059654613 & E-mail: ceocongress.info@gmail.com

 

Accepted Papers

 

 • Kırsal Kesimlerde Kadın Girişimciliği: KKTC Örneği - Güzhan GÜLAY, Burak ERKUT, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ
 • Açık İnovasyon Kavramı ve Açık İnovasyon Uygulamaları - Ayşe Nur AYAS
 • Menkul Kıymetler Borsası Düzenlemeleri ve Girişimcilik - Asst. Prof. Dr. Duygu HIDIROĞLU
 • Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. POLAT YÜCEKAYA
 • Girişimcilikte Fonlama Sorununa Yeni Bir Çözüm Önerisi: Kitlesel Fonlamanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Üzerine Bir İnceleme - Artür Yetvart MUMCU, Prof. Dr. Göksel ATAMAN
 • Dünyada ve Türkiye'de Başlıca Sosyal Girişimcilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma - Tuğba SÖNAL, CANAN AKSOY
 • Impact of Global Pandemics on The Banking System with a Focus on COVID 19 in Kosovo - Prof. Asst. Dr. Luan VARDARI, Prof. Asst. Dr. Demir LIMA
 • Managing Healthcare Organizational Change During Uncertainty Perspective of Covid-19: Managing Perceptions Through Effective Communication - Asst. Prof. Dr. Ali Ahmad, PhD. Cand. Kerim KARADAL, Asst. Prof. Dr. Dababrata CHOWDHURY
 • Covid 19 Pandemisi’nin İran’ın Kentsel Yaşamına Etkisi: Olağan Alışveriş Kentlerinden Kriz Kentlerine Dönüşümün Kısa Hikâyesi - MORTAZA CHAYCHI SEMSARI, Assoc. Prof. Dr. Sevim BUDAK
 • Effects of COVID-19 on the Banking Sector in Bulgaria - Assoc. Prof. Dr. Kamelia ASSENOVA
 • Albania in Focus of Law and High Standards of Democracy Under EU Recommendations - Prof Dr. Alba DUMI, Artan MADANI
 • Effects of COVID-19 Outbreak on Higher Education in the Philippines: Obstacles, Opportunites, and Threats - Asst. Prof. Dr. MACARIO G. GAYETA
 • Pandemic Challenges and Change in Governance Between Japan and Bangladesh - Mashraky MUSTARY
 • Türkiyede; Covid 19 Sonrası Turizm Sektörü Ve Spor Turizmine Yansımaları - Asst.Prof. Dr. H. Neyir TEKELİ, Assoc. Prof. Dr. Suna Mugan ERTUGRAL
 • Pandemi Sürecinde Kaos Kuramı Çerçevesinde Müzik Eğitimi Analizi - Ayşe Soykara GÜLSEVEN, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ
 • Pandemi Sürecinde Dijitalleşme ve Muhasebe - Asst. Prof. Dr. Pınar Daloğlu
 • Pandemi Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi - Assoc. Prof. Dr. Ayşe Nur Buyruk Akbaba, Asst. Prof. Dr. Nurcan BULUT
 • Pandemi Sürecinde Yeni Normal (Yönetim, Üretim ve Pazarlamada Değişen Trendler) - Asst. Prof. Dr. Cihat KARTAL, Asst. Prof. Dr. Esma Ebru ŞENTÜRK, Prof.Dr.Recep YÜCEL
 • Covid-19 Aşı Çalışmalarının Altın Fiyatlarına Etkisinin Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi - Asst. Prof. Dr. Çağrı Hamurcu
 • Öğretm Neuroscience, Mental Health and Senism in the Post-COVID-19 Era - Assoc. Prof. Dr. Erdal ŞEN, Nour El Hoda TARABAH
 • Increasing Power of Digital Technologies Covid-19 Impact Accelerating Dynamics of E-Commerce - Nasiye Çiğdem ULUÇ
 • COVİD-19 Pandemi Sürecinde Bilgi Arama İhtiyacı Nasıl Karşılandı?  (Türk Gazetelerinin Kurumsal Instagram Hesaplarındaki Covid-19 Haberlerine Yönelik İçerik Analizi) - Assoc. Prof. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ, Res. Asst. Neslihan ÖZMELEK TAŞ
 • Azerbaijan - Turkey Relations: Main Dynamics in Bilateral Relations and Strategic Alliance Aspect - Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU
 • 1950-1960 Dönemi Kurtuluş Savaşı Film Afişlerinde Bayrak - Asst. Prof. Dr. Gökçe MARŞAP
 • Tüketim Kalıplarının Genç Gruplar Üzerindeki Etkisi - Res. Asst. Kamile ELMASOGLU, Prof. Dr. Himmet HÜLÜR
 • Tüketim Kalıplarının Kimlik Oluşumunda Rolü - Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Res. Asst. Kamile ELMASOGLU
 • Kişilerarası İletişim Sürecinde Kendini Açma Davranışı ve Özsaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Ebru ÇİTİL, Assoc. Prof. Dr. Ayşen TEMEL EGİNLİ
 • Türkiye’de Z Kuşağının Siyasi Kanaatinin Oluşumunda Medyanın Rolü - Asst. Prof. Dr. Uğur Oral
 • Siyasal İletişimde Görgü ve Protokol Kurallarının Önemi - Asst. Prof. Dr. Uğur Oral
 • İşletme Yönetiminde Diyalojik İletişimin Rolü: Bir Derleme Çalışması - Asst. Prof. Dr. Gülşen KIRPIK
 • İşletme Yönetiminde Dijital İletişim Ve İş Dünyasıyla Nasıl Bağlantılı Olduğu - Pelin Özkuzey
 • Halkla İlişkiler Ajanslarının Web Sayfalarına Yönelik Bir İnceleme - Asst. Prof. Dr. Hüsamettin AKAR
 • Reklamlarda İntak ve Teşhis Söz Sanatlarının Kullanılması - Assoc. Prof. Dr. A. Banu HÜLÜR
 • Tarihsel Süreçte Dünyada ve Türkiye’de Reklamcılık Eğitimi - Asst. Prof. Dr. Kemal Eker
 • Banner Reklamlarındaki Bilgilendirici Metnin ve İnsan Görselinin Tüketici Üzerindeki Etkisi: Faydacı ve Hazcı Ürün Karşılaştırması: Bir Göz İzleme Analizi - Ezgi Delen
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Teorileri Ne Kadar Etik? KSS Uygulamalarına Süreç- Çıktı Merkezli Bakış - Mustafa Asım ŞİMŞEK
 • Katılım Bankacılığında İlişkisel Pazarlama Dinamiği - Enes KOÇOĞLU, Assoc. Prof. Dr. Süreyya KARSU, Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
 • Kişilik Özelliklerinin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama - PhD. Cand. Murat ER, Assoc. Prof. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ
 • Temiz ve Güzel Yarınlar İçin: Yeşil Pazarlama - Asst. Prof. Dr. VEDAT ULUSOY
 • Çocukların Ebeveynleri Üzerindeki Satın Aldırma Güçleri: Teknoloji Ürünleri Açısından Bir Değerlendirme - Asst. Prof. Dr. Vedat ULUSOY
 • Hizmet Sektöründe Kalite Değeri Yüksek Firmaların Yeşil Pazarlamayı Uygulama Biçimleri - EBRU MERT
 • KOBİ’lerde Girişimsel Pazarlama Perspektifinden Pazarlama Karması - Res. Asst. Doğu Kayışkan, Prof Dr. Engin ÖZGÜL
 • Yeşil Pazarlama ve Yeşil Muhasebe Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL, Asst. Prof. Dr. Aybüke Yalçın
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında  Yeşil Tahvil İhracı: Türkiye Örneği - Asst. Prof. Dr. Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL, Asst. Prof. Dr. Betül ALTAY TOPCU
 • GIS Analysis of the Azerbaijani Lands Occupied by the Armenian Armed Forces (Goranboy Administrative District) - Assoc. Prof. PhD Zaur IMRANI, Prof. PhD Elshan HASHIMOV, Prof. ScD Azad BAYRAMOV, Assoc. Prof. PhD Natavan DJAFAROVA
 • Responsibilities in Society and Corporate Roles in Focus of Respective Ethical Rules - Asst. Prof. Dr. Gerti DAJÇI, Prof. Dr. Alba DUMI
 • The of Impact of Conflicts on Natural Resources: The Case of Sudanese Darfur Region - Asst. Prof. Dr.Nagmeldin KARAMALLA-GAIBALLA, Asst. Prof. Dr. Siham EL-KAFAFI
 • How Emotional Intelligence Curtails Occupational Stress: The Case of Tertiary Educators - Asst. Prof. Dr. Siham EL-KAFAFI
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımsal Amaçlı Kullanımı ve Bu Teknolojilerin Yaygınlaşması Önündeki Engeller - Asst. Prof. Dr. Hasan ŞAHİN Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
 • Türklerde Evren/Kainat Anlayışı ve Bunun Türk Kültürüne Yansımaları - Şeyda BÜYÜKCAN SAYILIR
 • The Impact of Workplace Politeness on Employee Social Loafing Behavior and the Intention to Leave Work - Luigi Pio Leonardo Cavaliere, Kerim KARADAL, İlhan ALYAY
 • Bireysel Kariyer Davranışlarında ve Başarılarında Cinsiyet Farklılığı - Assoc. Prof. Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Asst. Prof. Dr. Bahar SUVACI
 • Azerbaijan-Turkey Military-Strategic Cooperation in the Context of Regional Security - Assoc. Prof. Dr. Nafila RAHİMOVA
 • Total Quality Management Practices in Public Sector - Phd. Seda ÇANKAYA KURNAZ
 • Havaalanı Yönetim Stratejileri: Havaalanı Simülasyonları İle Uygulama - Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Res. Asst. Ezgi FİLAZOĞLU
 • Örgütlerde Kişiliğin Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi - Asst. Prof. Dr. Ekin Akdeniz
 • İş Dünyasının Kurumsal Sosyal Sürdürülebililik Yaklaşımı; Türkiye Göstergeleri - Asst. Prof. Dr. Pınar Gökçin ÖZUYAR
 • Serbest Eczacılık Hizmetlerinde Yaşanılan Sorunların Belirlenmesine Yönelik Kesitsel Bir Araştırma: Adıyaman Örneği - Bahar ALAGÖZ, Asst. Prof. Dr. GULSEN KIRPIK
 • Modern Dünyada Yeni Bir Din: Futbol - Asst. Prof. Dr. Mehmet Haşim Akgül
 • A Multimethod Approach to Develop Future dietitians’ Competences in Community-Based Practice - Asst. Prof. Dr. Elham A. Aljaaly
 • Stock Market Liquidity and Economic Growth Nexus: Evidence from Turkey - Asst. Prof. Dr. GÖZDE GÜRGÜN, Asst. Prof. Dr. Bilge CANBALOGLU
 • Kırgız Mutfak Kültürünün Yaşayan Efsanesi: Taş – Kordo -  Asst. Prof. Dr. Gülmira SAMATOVA, Asst. Prof. Dr. Cemal İNCE, Lecturer Nadira TURGANBAEVA
 • Güçlendirme Algoritmaları ile Telekomünikasyonda Müşteri Kaybı Tahmini - Asst. Prof. Dr. Ezgi Nazman
 • Kazakhstan, Shining Star of Geography of Central Asia in the 21st Century: Independence Process with Turkey and Emphasis on Petroleum Economics - Assoc. Prof. Dr. Elnur Hasan MIKAIL, Asst. Prof. Dr. Hakan ÇORA
 • Toplu Taşıma-Hizmet Düzeyi ve Kentsel Planlama Çalışmaları: İzmir Merkez Kent Örneği - İrem Ayhan Selçuk
 • Sağlık İle İyilik Hali Arasındaki İlişki: İller Düzeyinde Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Serap Taşkaya
 • Rusya'nın Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ Münakaşa Çözümüne Katılımı - Assoc. Prof. Dr. Leman Qarayeva
 • Eser Sahibinin Manevî Haklarından Eseri Kamuya Sunma/Sunmama Hakkı - PhD: Cand. Fatmira Mulaj
 • İnformal Cepten Sağlık Harcamalarında Hakkaniyet: İstanbul Örneği - Asst. Prof. Dr. Mustafa Narcı, Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI, Asst. Prof. Dr. Zeliha GÖRMEZ
 • Öykü Naz BARTU KAVAS, Asst. Prof. Dr. Gülhan KALMUK
 • Dijital Dönüşüm Sürecinde Yükselen Bir Değer: Dijital Liderlik - Asst. Prof. Dr. Ali İhsan ÇELEN
 • Aile İçi Şiddette Dilin Rolü - Assoc. Prof. Dr. Ali ÇİÇEK
 • PISA Bize Okumada Ne Anlatıyor? Bir Güvenilirlik Çalışması - Res. Asst. TALHA GÖKTENTÜRK, Prof. Dr. Ali Fuat ARICI, Assoc. Prof. Dr. İbrahim DEMİR
 • Algılanan Kurumsal İmaj ile Birey-Örgüt Uyumu, Psikolojik Sahiplik ve Örgüt Temelli Özsaygı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Esengül İPLİK
 • How Economic Freedom Affect the Business Creation Rate - Mr. Julián Andres Díaz TAUTIVA, Ms. Camila BARRAGÁN, Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE
 • Medical Ethics in the Context of Globalization - Mrs. Shirin TOSHPOLATOVA
 • Evaluation of Quality of Experience on Management of Virtual Reality for Education and Science - Asst. Prof. Dr. Agil VALIYEV, Assoc. Prof. Dr. Gahira MAMMADOVA
 • Impact of Education on Muslim Women’s Empowerment in Georgia - PhD Cand. Ayten MERDAN HAJIYEVA
 • Eurasian Economic Union and Turkish Eurasian Integration - Elmar Khalilov
 • Stalin Dönemi SSCB Diş Politikası - PhD. Cand. Emin YADİGAROV
 • The Comparative Analysis of Social Protection System in South Caucasus Region Countries - Assoc. Prof. Dr. Azer DILANCHIEV
 • Introducing Positive Communication - Mr. Abdulatif Hajjismael AHMED
 • The Effect of Corporate Values on Job Satisfaction - Asst. Prof. Dr. Mustafa ASLAN, Lect. Hülya ATEŞOĞLU
 • State Constitutional Control - Khatai Salmanov
 • The Cultural Determinants of Entrepreneurship: Evidence from the GLOBE Project - Ms. Camila Barragán Julián Andres Díaz TAUTIVA, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • The Innovation and Employment Nexus: Empirical Evidence from Lationamerica - Ms. Camila Barragán Julián Andres Díaz TAUTIVA, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • Features of Intellectual Property Commercialization Enterprises in Modern Conditions of Development of World Economic Relations - Asst. Prof. Dr. G.B. BERMUKHAMEDOVA, Sutbayeva RAIKHAN, Kashiyev ROMAN
 • On the Systematic Approach to Updating the Intellectual Factor of the Innovation Economy - Asst. Prof. Dr. G.B. BERMUKHAMEDOVA, Sutbayeva RAIKHAN, Alshyorazova AKNURUMIT
 • The Effectiveness of Pension Fund Reform in Georgia - Prof. Dr. Tea Kbiltsetskhlashvili
 • The Impact of OECD Countries' Export Performance on Economic Growth: Panel Data Analysis for the Period 2006-2019 - Asst. Prof. Dr. Rabia Aktaş ŞENKARDEŞLER
 • Social Entrepreneurship and Sustainable Perfomance of Non Governmental Organizations (NGO) in Nigeria - Prof. Dr. MUHAMMAD SANUSI MAGAJI
 • Genetic Variability, Association and Diversity Study Among the Sunflower Genotypes at Seedling Stage Based on Different Morpho-Physiological Parameters Under Polyethylene Glycol Induced Stress - Uzma Ayaz
 • Yeni Kamu İşletmeciliği Paradigmasında Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Şehir Hastanelerinin Düalist Yönetsel Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme - Asst. Prof. Dr. Berat AKINCI
 • The Hydro-Political History of the First Indo-Nepal Koshi River Agreement (1954) - Souvik Dasgupta
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmalarının Müşteri Satın Alma Niyeti ve Müşteri Devamlılığına Olan Etkisi - Asst. Prof. Dr. Nihat TAVŞAN, Asst. Prof. Dr. Cem DURAN
 • E-Accounting Practices on Business Performance - Ahmed Eltweri, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • Corporate Governance Lesson to be Learned From Developed Countries - Ahmed Eltweri, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • Ham Petrol Fiyatındaki Düşüşün Kirli Tanker Navlununa Etkisi: Bir Fiyat Balonu Yaklaşımı - Res. Asst. Dr. Abdullah AÇIK
 • Fintech Companies, Opportunities, Corporate Governance and Regulations - Asst. Prof. Dr. Alessio Faccia, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • The Inevitable Need for new Skills on the Board of Directors - Asst. Prof. Dr. Alessio Faccia, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 • Urban Historiography of Medieval Rajasthan - Shabir Ahmad PUNZOO
 • Internationalization of Scientific Technology Rapidly Swamps the Human Values’ Conscience: An Analysis of the Basic Human Rights’ Violation - Ms. BAKHTAWAR TALPUR, Asst. Prof. Dr. SIRAJ NIZAMANI
 • Effect of Leadership Styles of Principals on the Performance of Teachers at Higher Level - Iqra Akram
 • An Exploratory Study of the Teachers’ Awareness Regarding Dyspraxia at Secondary Level: A Study on Education Sector of Pakistan - Iqra Akram
 • Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Siber Riskler: Güncel Uygulamalar - Asst. Prof. Dr. İskender Demirbilek, PhD. Cand. Saim TAŞ
 • Amiran Kurtkan Bilgeseven’in Bütüncü Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme - Sümeyye Gedik
 • Finalization of Value Added Tax Changes in Kosovo in Accordance with EU Law - MSc. (PhD Cand.) Simeana BESHI
 • Çevre Teknolojileri, Ekonomik Büyüme, Gelir Eşitsizliği ve Karbon Emisyonu Arasındaki İlişki: MIST Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz - Asst. Prof. Dr. Müge MANGA
 • Monetary Policy and Capital Flow Implications on Economic Growth in BRICS Countries - Assoc. Prof. Dr. Ergin AKALPLER
 • Kurum Kültürünün Toplam Kalite Yönetimi Başarısına Etkisi - Res. Asst. Tuğba ÇEDİKÇİ FENER
 • The Impact of IFRS Adoption as Control Variable on the Stock Market-Growth Nexus: Model Countries Germany and Poland - Assoc. Prof. Dr. Ergin AKALPLER, Asst. Prof. Dr. Hariem ABDULLAH
 • Türkiye'de İMKB İndeksi ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin İtakura Uzaklık Yöntemi ile Belirlenmesi - Assoc. Prof. Dr. Levent ÖZBEK, Asst. Prof. Dr. Ümit Koç
 • Kırsal Kalkınmada Yeni Çözüm Arayışlarında Kooperatifleşme: İnegöl İncelemesi - Asst. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZYÜCEL
 • Rusya Federasyonu’nda Bürokrasi - Asst. Prof. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan
 • Şahindere Sargıyerinde Medfun Mülazım-I Sani Mustafa Efendi’nin Şehadeti ve 30. Piyade Alayı’nın Eylül Ayı Harekâtı - Assoc. Prof. Dr. Burhan SAYILIR
 • The Impact of Brand Value Constituent Factors on Brand Value: A Case Study of Ocarina Brand in Kabul City - Samiullah NAEEMI, Ph.D. Cand. Hamayoun GHAFOURZAY
 • Üstün Performanslı Örgütlerin Yönetiminde Yeni EFQM Modeli 2020: Değişenler ve Değişmeyenler Üzerine Bir Değerlendirme - Asst. Prof. Dr. Özlem ATAN
 • Bir Neo-liberal Devlet Eleştirisi Olarak “I, Daniel Blake” Filminin Siyasal-Yönetsel Analizi - Asst. Prof. Dr. Ahmet Bora TARHAN
 • Kariyer Mentorluğu ve Çok Yönlü Kariyer: İlişki Ağı Kurma Davranışının Düzenleyici Etkisi - Asst. Prof. Dr. Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
 • X ve Y Kuşaklarının Katılım Bankacılığına Yönelik Algıları - PhD. Cand. Murat ER, Res. Asst. Hülya ER, Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
 • Değişime Direnç İle İş Stresi Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Analizi - Satı Nur YILAL, Assoc. Prof. Dr. İsmail GÖKDENİZ
 • Kariyer Seçiminde Sosyo-Bilişsel ve Manevi Yaklaşımlara Bütüncül Bakış - Asst. Prof. Dr. Özgür Çark
 • Financial Health Analysis of PT Ciputra Development TBK According to Altman Z-Score in Period of 2015 – 2019 - Asst. Prof. Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, Syifa Karina NOFYAN, Sanchia AMALIA
 • US-China Bilateral Trade Tension Impact on Palm Oil Industry A Case Study: Dupont Approach to Financial Performance Analysis of PT Astra Agro Lestari, TBK - Asst. Prof. Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, Andi WIBOWO, Akhmad Kamaluddin JAFFAR
 • Does the Employment of Women Cause Them to Participate in the Labor Force Across the Turkish Regions? - Prof. Dr. Seyit KÖSE
 • Process of Acquisition of the Pupils in Learning and its Study Features - Prof.Asoc.Dr. Behxhet GAXHIQI, Prof.Ass.Dr. Shefqet MULLIQI
 • Juveniles Work in Kosovo, the Services Offered and Social Policies in the Field of Protection of Their Rights - Prof.Asoc.Dr. Behxhet GAXHIQI
 • Örgüt İkliminin Bireysel Yaratıcılık Üzerine Etkisi: Kamu Kurumlarında Bir Araştırma - Assoc. Prof. Dr. Mine HALİS, Fulya ÖZKAL
 • Blablacar İle İşbirlikçi Tüketime Katılım Yolculuğu - PhD. Cand. Volkan Çağlar YILDIRAN, Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU, Assoc. Prof. Dr. Süreyya KARSU
 • Banka Çalışanlarının Yaşadıkları İş-Aile Yaşam Çatışması İle Duygusal Emek Arasındaki İlişki - Asst. Prof. Dr. Ebru ERTÜRK
 • Otomobil Satışları Talep Tahmini İçin Yapay Sinir Ağları Uygulaması - Assoc. Prof. Dr. Gülşen AKMAN, Res. Asst. Ali, İhsan BOYACI, Esat Bahadır ATAY, Ali Haydar SAYAR
 • Financial Literacy and Affordable Credit on the Performance of Agricultural Entrepreneur in Northern Nigeria: Paradigm Shift in Islamic Perspectives - Abubakar Ado ADAMU, Nasiru ABDULLAHI, Mohammed Aliyu DANTSOHO, Yazeed MUHAMMED, Aliyu Audu GEMU, Abdullahi Hamid ZAKARI
 • Dijital Dönüşümle Değişen Liderlik Anlayışı: Dijital Liderlik Üzerine Bir Değerlendirme - Asst. Prof. Dr. Leyla İÇERLİ
 • Türkiye’de Organik Su Ürünleri Üretimi ve Uygulama Alanları - Asst. Prof. Dr.Kurtuluş Merdan
 • Organik Arıcılık ve Dünya’daki Mevcut Durumu - Asst. Prof. Dr. Kurtuluş Merdan
 • Paternalist Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Fabrika Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Meryem Derya Yeşiltaş, PhD. Cand. Rabia Sultan KURŞUNCU
 • Relationship Marketing Strategies Applied in Maritime Logistics Industry - Res. Asst. Resul Tepe
 • Mobbing Perception of Teachers and Academicians in Turkey: A Discriptive Analyse at Public Schools and Universities - Asst. Prof. Dr. Muhsin Kürşat Türker
 • Türkiye, Büyükşehir Belediyeleri’nin Bütçe Değerlendirmesi için Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı - Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN, Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÇALIK                   
 • Sustainable Tourism: Case of Ecotourism in the Moroccan High Atlas - Prof. Dr. Youssef EL AZYZY, Assoc. Prof. Dr. Erdogan EKIZ
 • Yerel Yönetimlerin Halkı Tanımaya Yönelik Halkla İlişkiler Uygulamaları; Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Örneği - Asst. Prof. Dr. Mevlüde Canan CAN
 • Onlar İçin Durmak Yok, Sürekli Çalışmak Var: Ev Temizliği Endüstrisindeki “Öteki Kadınlar” - Asst. Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Asst. Prof. Dr. Berna Turak KAPLAN
 • Vizyon ve Misyon İfadelerinin Stratejik Yönetim Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Türkiye’nin En Büyük 10 Kurumunda Bir Çözümleme - Assoc. Prof. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Assoc. Prof. Dr. Zeynep HATİPOĞLU, Asst. Prof. Dr. Çağlar PEHLİVAN
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Olan Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ekonometrik Analiz - Asst. Prof. Dr. Mehmet Altuntaş, Res. Asst. Sümeyya ALTUNTAŞ
 • Entrepreneurial Opportunity Through Use of Earth-Worm Based Manure in India: An Exploratory Study - Asst. Prof. Dr. Analjyoti Basu
 • Kariyerler İçin Kaos Kuramının İncelenmesi - Asst. Prof. Dr. Gül GÜN
 • The Impact of Branding on Marketing of Retail Banking and its Long-Term Effect on Customer Loyalty: A Case Study of BRAC Bank Dhaka, Bangladesh – Dr. Md Ruhul Amin Sardar
 • Developing a Protective - Preventive and Machine Learning Based Model on Child Abuse - Fatih Mert, Assoc. Prof. Dr., Muhammed Ali AYDIN, Prof. Dr. Abdül Halim ZAİM
 • Küresel Egemen Sistemin Bir Enstrümanı Olarak Netflix - Assoc. Prof. Dr. Ali CAN
 • Obeziteye Karşı Kamu Politikaları - Asst. Prof. Dr. Dilek AKBAŞ AKDOĞAN
 • Irregularity vs Regularity: The Perception of Sub-Saharan Migrants of the Impact of Regularization - Asst. Prof. Dr. Nadia ELAMRI
 • Barriers to Innovation: A Brief Review at the Firm Level - Asst. Prof. Dr. Mustafa GÖMLEKSİZ
 • Azerbaycan'ın nakliye ve lojistik sistemindeki beklentileri - Matanat RASULOVA
 • Staff Motivation Techniques - Prof. Dr. Vance BOJKOV, Marieta GOCEVA
 • A Study on Workaholics, Work Life Imbalance and Self-Determination Perspective of Female Constable in Coimbatore City - Asst. Prof. Dr. J. DEEPA, Assoc. Prof. Dr. S. KAVITHA, Asst. Prof. Dr. M. JAYAMALA, Asst. Prof. Dr. LAITHAMBIGAI
 • İşgören Seçimi: Nitel Bir Örnek Olay Çalışması - Prof. Dr. Himmet KARADAL, Ethem MERDAN
 • The Argentine’s Monetary Program at the Beginning of the XXI Century - Prof. Dr. Hernán E. Gil FORLEO
 • Impact of kashmir unrest on Elderly people in kashmir:A qualitative study - Shahida AKHTAR
 • Kent Bellekleri Bağlamında Sayısal Arşiv Yönetiminin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi - Asst. Prof. Dr. Ceyhan GÜLER, Asst. Prof. Dr. Sinan SÜMBÜL
 • International Qualification of the Qualified Trader in Commercial Law - Murat BİLGİN
 • Gazi Osman Paşa’nın Kharkiv’deki Esaret Döneminde Yerel Gazetelerde Kendisi Hakkında Yayımlanmış Haberlerin Arşivsel Değeri - Asst. Prof. Dr. Mehmet Fahri Furat
 • Bir İletişim Aracı Olarak Hayat Ağacı Sembolü - Asst. Prof. Dr. Menekşe Şahin KARADAL, Fatma KÜÇÜK
 • Grupsal Polis Sapmasına Karşı Grupsal Polis Bütünlüğü Perspektifinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü Üzerine Nicel Bir Araştırma - Asst. Prof. Dr. Osman KAYABAŞI
 • Polis Örgütlerinin Örgütsel Polis Bütünlüğü Düzeyleri Üzerine Uluslararası Boyutta Karşılaştırmalı Bir Bakış - Asst. Prof. Dr. Osman KAYABAŞI
 • İktisat Disiplininde Kurumlarin Kavramsallaştirilmasi Üzerine Metodolojik Bir Analiz – Asst. Prof. Dr. Yahya Can DURA
 • Büyük Veri ve Sosyal Ağ Analizi - Lecturer Fehmi Skender, Lecturer Ilker ALİ
 • Yeni Kırsal Yönetim Modelinde Cinsiyete Göre Görüş Farklılıklarının Değerlemesi - Prof. Dr. Mensur NUREDİN, PhD. Dilek DURAK, Ms. Nazife YAKUPOVA DOMAZET

 

243,206
our total visits