Yayın Fırsatları

  1. Anasayfa
  2. Yayın Fırsatları

Yayın Fırsatları

ISBN numaralı özet ve tam metin e-bildiri kitabı - ulusal kitapta kitap bölümü - uluslararası hakemli dergide makale

Kabul edilen tüm bildiriler özet bildiri kitabında yayımlanacaktır. Sunulan bildiriler, ISBN numaralı tam metin bildiri kitabında tam metin bildiri olarak veya Dilkur Akademi Yayınevi'nde  kitap bölümü olarak ya da  uluslararası hakemli dergide (EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, http://dergipark.gov.tr/eujmr) makale olarak yayımlanabilecektir.

241,758
toplam ziyaretçimiz