Konular

  1. Anasayfa
  2. Konular

Konular

KONULAR

1. İletişim (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Görsel İletişim Tasarımı)

2. Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Kuramı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi) 

3. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Bankacılık-Finans

4. Girişimcilik

5. Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi

6. İşletme (Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman)

7. Turizm, Spor ve Sağlık Yönetimi

8. Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dini İlimler

9. Eğitim, Dil, Tarih, Arkeoloji, Edebiyat ve Güzel Sanatlar

 

YAYIN FIRSATI BULUNAN ULUSLARARASI HAKEMLİ & İNDEKSLİ DERGİLER

EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, http://dergipark.gov.tr/eujmr

EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”,http://dergipark.gov.tr/ijemi

ASSTUDIES: "International Journal of Arts & Social Studies", https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

243,210
toplam ziyaretçimiz